Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

SC BLOCUL VERDE SRL cunoaște importanța prelucrării datelor cu caracter personal și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora prin respectarea Regulamentului 2016/679 (în continuare GDPR).

Orice modificare a prezentei politici de confidențialitate va fi anunțată prin e-mail.

1. Ce fel de date cu caracter personal colectăm?

Datele cu caracter personal înseamnă: nume, prenume, domiciliu, CNP, date act de identitate, număr telefon, adresă e-mail.

2. În ce scop procesăm datele cu caracter personal?

Folosim informațiile personale în executarea angajamentelor asumate și pentru a vă contacta și pentru a păstra legătura, gestiune economico-financiara, reclamă, marketing, publicitate, statistica, servicii de comunicatii electronice, informarea Clientilor privind situatia contului lor de pe www.bloculverde.eu, informarea Clientilor privind evolutia si starea Comenzilor. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele cerute, acestea fiind necesare pentru crearea facturii pentru produsele comandate. Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea onorarii Comenzilor.

Completarea de catre Utilizatori a formularelor de pe site echivaleaza cu acceptarea neconditionata ca aceste date sa fie incluse in baza de date a www.bloculverde.eu si cu utilizarea si prelucrarea de catre www.bloculverde.eu, afiliatii si colaboratorii atent selectionati pentru desfasurarea activitatilor enumerate mai sus.

Atunci cand un utilizator isi creeaza un cont pe www.bloculverde.eu, va primi comunicari comerciale din partea www.bloculverde.eu doar in masura in care si-a dat consimtamantul expres, selectand optiunea corespunzatoare.

Datele colectate cu privire la newslettere si alerte sunt confidentiale. www.bloculverde.eu va putea selecta utilizatorii carora le va trimite newslettere si alerte.

In cazul in care Clientul isi modifica datele personale livrate deja catre www.bloculverde.eu si exista Comenzi in derulare, Comenzile isi pastreaza datele de la momentul plasarii Comenzii, cu conditia sa fie utilizate formularele de pe site, iar in acest fel livrarea produselor se va face luandu-se in considerare datele nou modificate.

www.bloculverde.eu nu solicita Utilizatorilor sai prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informatii confidentiale, date despre conturi bancare, parole personale etc.. In cazul in care Utilizatorul le divulga unor terti, acesta poarta intreaga responsabilitate pentru actiunile sale. Astfel, in cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate tine raspunzator pe www.bloculverde.eu pentru niciun fel de prejudiciu.

3. Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter parsonal

Potrivit dispozițiilor legale aplicabile și sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 1. Dreptul de acces, care include dreptul de a ști dacă prelucrăm date despre dumneavoastră și dreptul de a afla care sunt acestea, cui sunt transferate, cât timp vor fi păstrate, unde le-am obținut și dacă se folosesc pentru profilare/decizii automatizate.
 2. Dreptul la rectificare. Dacă datele pe care le avem sunt incorecte, trebuie să le corectăm (mai puțin în cazul în care le prelucrăm pentru altcineva. În acest caz, vă vom informa cui trebuie să trimiteți cererea dumneavoastră.).
 3. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) la cerere, vom șterge datele dumneavoastră personale cât mai repede posibil, dacă 1) nu mai sunt necesare pentru scopul în care sunt obținute sau 2) dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acestor date/dacă aveți obiecții privind prelucrarea (mai puțin dacă ni le trebuie pentru un litigiu, executarea unui contract sau obligații legale). De asemenea, dacă descoperim că avem o obligație legală de ștergere sau dacă prelucrarea ar fi nelegală, le vom șterge. Dacă datele sunt prelucrate și de terți, vom lua măsuri rezonabile de a le informa despre cererea de ștergere.
 4. Dreptul la restrângerea procesării, dacă ele sunt nelegale, presupus incorecte, contestate, sau nu mai sunt necesare.
 5. Dreptul la informare. Vă informăm cât mai clar despre drepturile dumneavoastră în domeniul datelor personale, și despre ce date prelucrăm despre dumneavoastră. sau (dacă e cazul) împărțim cu terți.
 6. Dreptul la portare. Dacă vă prelucrăm datele personale în mod automatizat, în bază de consimțământ sau contract, ne puteți cere să vi le dăm în format şi vă vom răspunde solicitării într-un termen rezonabil.
 7. Dreptul de a obiecta. Ne puteți indica dacă doriți să nu mai prelucrăm datele dvs personale. Vom da curs cererii dvs dacă nu putem demonstra interese legitime suficiente. În orice caz, datele procesate pentru marketing direct vor fi șterse la cerere.
 8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția cazului în care ați dat un consimțământ explicit sau dacă ele sunt necesare pentru executarea unui contract.
 9. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în România este vorba despre ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), web: www.dataprotection.ro, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

De asemenea aveți și următoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; în cazul în care vă exercitați acest drept într-un mod care este evident abuziv sau nefondat, ne rezervăm dreptul la rambursarea costurilor necesare suportate pentru prelucrarea copiilor respective și pentru remiterea copiilor într-o perioadă de timp rezonabilă;
 • dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte și dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • puteți de asemenea să faceți o plângere dacă sunteți preocupat de modul în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii.
  Dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa contact@bloculverde.eu. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți înainta plângerea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

4. Modalități in care puteți accesa, controla si corecta informațiile dvs. personale

Respectam dreptul dvs. de a accesa, de a modifica, de a solicita ștergerea sau de a solicita restricționarea utilizării informațiilor dvs. personale, conform cerințelor Regulamentului 2016/679. De asemenea, luăm masuri pentru a ne asigura ca informațiile personale pe care le colectam sunt corecte și actualizate.

Aveți dreptul să știți ce informații personale păstram despre dvs. La cerere va putem furniza o copie a informațiilor personale într-un format structurat.

Daca informațiile dvs. personale sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să le actualizați sau să ne solicitați să le actualizăm.

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării informațiilor dvs. personale. De asemenea, ne puteți solicita să ștergem sau să restricționăm modul în care folosim informațiile dvs. personale, dar acest drept este determinat de lege si va poate afecta accesul la serviciile noastre.

5. Putem divulga informațiile dvs. personale următoarelor părți pentru următoarele scopuri:

Putem divulga informațiile dvs. personale instituțiilor publice și unor terțe părți. Această divulgare poate fi necesară pentru ca noi sa va oferim acces la serviciile noastre, să ne conformăm obligațiilor legale naționale, sa ne optimizam activitățile de publicitate sau să prevenim, să detectăm, să atenuăm și să investigăm activitățile frauduloase sau ilegale legate de serviciile noastre.

Încercăm să minimizăm cantitatea de informații personale pe care le dezvăluim la ceea ce este direct relevant și necesar pentru a îndeplini scopul specificat.

Nu vindem, închiriem sau dezvăluim în alt fel informațiile dvs. personale unor terțe părți în scopuri de marketing și publicitate fără acordul dvs.

6. Cât timp păstram informațiile dvs. personale?

Păstram informațiile personale atâta timp cat este necesar pentru a furniza in siguranță serviciile pe care le-ați solicitat sau pentru alte scopuri, cum ar fi respectarea obligațiilor legale, rezolvarea disputelor si punerea in aplicare a politicilor noastre. Conform dispozițiilor legale în vigoare suntem obligați sa păstram informațiile dvs. relevante o perioadă minimă de timp pentru o eventuală investigație sau litigiu pentru organele de aplicare a legii.

După ce nu mai este necesar sa păstrăm informațiile dvs. personale, vom dispune ștergerea într-un mod sigur.

Vom respecta dreptul dvs. legal de a solicita ștergerea informațiilor personale din sistemul nostru.

7. Cum vă protejăm informațiile personale

Vă protejam informațiile personale folosind măsuri de securitate tehnice și administrative pentru a reduce riscurile de pierdere, utilizare incorectă, acces neautorizat, dezvăluire și modificare.

8. Încălcarea securității datelor cu caracter personal

În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, Societatea va notifica acest lucru A.N.S.P.D.C.P., fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este puțin probabil să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice.

9. Temeiuri juridice în baza cărora se prelucrează datele cu caracter personal

Orice operațiune care echivalează cu o prelucrare (colectare, stocare, înregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau organizația dumneavoastră este parte, sau prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră sau organizația dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noatre legitime sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese.

În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul dumneavoastră prealabil și explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit. În același timp, ne vom lua garanții suplimentare că orice persoană fizică sau entitate care ne comunică datele dumneavoastră speciale cu caracter personal a obținut în prealabil consimțământul dumneavoastră.
Puteți alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing în orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter sau e-mail de corespondenţă.
În orice moment, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, vă rugăm să ne comunicați un e-mail la contact@bloculverde.eu, sau să ne contactați la +40749276038. În toate cazurile, consimțământul va putea fi retras în același mod în care a fost acordat.
Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, nu vom mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră și vom lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară în vederea desfășurării activității, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, vom proceda la prelucrarea respectivă și vă vom informa în acest sens.

11. Date de contact

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu orice întrebări, observații sau solicitări legate de Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa contact@bloculverde.eu, sau să ne contactați la tel. +40749276038.

10. Actualizări ale acestei politici de prelucrare a datelor cu caracter parsonal

Blocul Verde SRL își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și condițiile de utilizare, fără notificare prealabilă. De aceea, te rugăm să vizitezi periodic această pagină pentru a verifica condițiile aplicabile.


Data ultimei actualizări: 10.04.2021

Comentariile sunt închise.